EEN GESPREK MET EEN TOTAAL ONBEKENDE IS EEN AVONTUUR
doe mee!


Stel je voor. Je wordt uitgenodigd in een prettige ruimte met vijftien tot twintig andere mensen. Er is koffie en thee.
Je kent ze niet, je zou ze nooit ontmoeten, ze zijn niet uit jouw buurt, uit je stadsdeel of kennissenkring.
Totale vreemden.

Dan krijg je de uitnodiging om in gesprek te gaan. Dat is wel spannend, op het enge af. Maar naarmate ieder iets vertelt over zichzelf ontdek je dat achter al die vreemde gezichten en achter al dat andere taalgebruik gewoon mensen schuilen.
Net als jij.

En zo kan een gesprek ontstaan. Over van alles. Je buurt. Je zorgen, je verlangens. Over niemendalletjes of over diep filosofische vraagstukken. De begeleider bemoeit zich niet met de onderwerpen. Zorgt alleen dat ieder tot zijn recht komt.

Stacks Image 8


Dat is Het Nationale Gesprek. Niet vreselijk ingewikkeld doen, geen ambtelijk jargon, geen onbegrijpelijke taal of addertjes onder het gras.
Mensen die elkaar vrijwel nooit zouden tegenkomen en toch met elkaar in gesprek gaan.


Het Nationale Gesprek is een simpel ideaal: in een samenleving waarin schelden en tegenover staan steeds gewoner worden, een tegenbeweging helpen creëren:
steek ook je hand eens naar elkaar uit en leer elkaar kennen.

Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, verre van dat, maar het minste dat je kan doen is de ander aanhoren. En zelf vertellen wat je wil vertellen.

Geef het een kans, niets te verliezen.

Verder moeten wij als burgers uit onze comfortzones stappen en praten met mensen die we normaal niet spreken. Barack Obama zei het al in zijn laatste toespraak als president van de Verenigde Staten: kom achter je computer vandaan, ga in discussie met vreemden. Dat is de manier waarop we segmentatie van de samenleving kunnen overwinnen.'
Jan-Werner Müller, Financieel Dagblad 27 februari 2017

Ons initiatief wordt gedragen door onbetaalde vrijwilligers. Alles wordt uit eigen zak betaald. Als u ons wilt steunen met een financiële bijdrage, dan zijn we u erkentelijk.
Of doe actief met ons mee en organiseer Nationale Gesprekken in uw eigen buurt of omgeving, of in een Gemeente waar u belangstelling voor hebt…Vul dan hieronder uw naam en adres in…
Wij zoeken contact…Dank!

Neem Initiatief!